கதையாசிரியர்: க.இனியன்

56 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

அறநெறி தவறாத அரசி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,693
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முன்னாளில் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பெண்ணா அரசாட்சி…

நஞ்சப்பனும் நம்பிள்ளையும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,642
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நஞ்சப்பன் என்பவனும், நம்பிள்ளை என்பவனும் பக்கத்து…

உண்மை உணர்ந்த முத்துமாணிக்கம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,297
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முதுகுன்று என்னும் ஊரிலே முத்துமாணிக்கம் என்…

உயிர் பிழைத்த அறிஞர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,270
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் அறிஞர் ஒரு காட்டு வழியில்…

வன்சொல் நன்மையைக் கெடுக்கும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,993
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு புலவர் வறுமையால் மிகவும் வாடினார்….

வழிக்குவந்த மயிலப்பன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,269
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரிலே மயிலப்பன் என்னும் பெயருடையவன்…

அறிஞரும் இளம்பூதனும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,039
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரிலே இளம்பூதன் என்னும் பெயருடையவன்…

துறவியான மன்னன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,000
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்பு கருநாடக நாட்டிலே…

கல்வியே சிறப்பளிக்கும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,301
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தண்டுறை என்னும் ஊரிலே, தம்பையா என்றும்,…

நக்கீரனாரும் சொக்கநாதரும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,329
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முன்னாளிலே மதுரையிலே நக்கீரர் என்னும் பெயருடைய…