கதையாசிரியர்: கே.டானியல்

20 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

போராளிகள் காத்திருக்கின்றனர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,239
 

  (2016ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 11-15 | அத்தியாயம் 16-20 அத்தியாயம்-16 வலைக்…

போராளிகள் காத்திருக்கின்றனர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,163
 

  (2016ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 6-10 | அத்தியாயம் 11-15 | அத்தியாயம் 16-20…

போராளிகள் காத்திருக்கின்றனர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,197
 

  (2016ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-5 | அத்தியாயம் 6-10 | அத்தியாயம்…

போராளிகள் காத்திருக்கின்றனர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,971
 

  (2016ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-5 | அத்தியாயம் 6-10 அத்தியாயம்-1…

முருங்கையிலைக் கஞ்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,566
 

 (2016ல் வெளியான குறுநாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவனுக்குப் பின்னால் இரண்டு பெட்டைப் பூச்சிகளும்…

மதிப்புக்குரிய அடிமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 903
 

 (2016ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஏதோ நடக்கக்கூடாத ஒன்று நடந்திருக்கவேண்டும். அல்லது…

ஆற்றல்மிகு கரத்தில்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 860
 

 (2016ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மனதிலே சகிக்க முடியாத வேதனைகள் ஏற்படும்…

தக்காளிப் பழங்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,437
 

 (2016ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘கம், கம்’ என்று இருமி, முக்கி…

மனிதம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 733
 

 (2016ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘ஒன்பது சதக்காரன்!’ இப்படிச் சொல்லிவிட்டால் இந்தப்…

உள்ளும் புறமும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 29, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,504
 

 (2016ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘காலையில் சூரியன் உதயமாகும்போதும், மாலையில் சூரியன்…