கதையாசிரியர்: கி.வா.ஜகந்நாதன்

90 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

அன்புப் பார்வை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 14, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,238
 

 (1959ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சோழ மன்னன் சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்தான். அருகில்…

பேசாத நாள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 8,446
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…

கண்ணில் உள்ளவன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 7,092
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…

வந்து போனார்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 6,083
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…

கருகாவூர் எந்தை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,833
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…

தொடர்ந்து நின்ற தாய்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,661
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…

அறிவிற் பெரியவன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,730
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…

உள்ளக் கிழி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,738
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…

ஐந்து வஞ்சகர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,570
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…

இடர் கெடும் வழி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 812
 

 (1954ல் வெளியான திருநாவுக்கரசர் தேவாரங்களின் கடைசித் திருமுறையாகிய ஆறாந்திருமுறையிலிருந்து எடுத்த பாசுரங்களுக்குரிய விளக்கக் கட்டுரை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக…