கதையாசிரியர்: கி.வா.ஜகந்நாதன்

90 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

கிழவியின் நிழல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 17, 2022
பார்வையிட்டோர்: 17,139
 

 (1941ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வெயில்; படை பதைக்கும் வெயில். அந்த…

வேத முதல்வன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 27,129
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவன், எல்லாப் பொரு…

மனை விளக்கு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 18,467
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இல்லற வாழ்வில் ஈடுபட்டு இன்பம் காணும்…

வழிபடு தெய்வம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 17,896
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காதலனும் காதலியும் பிறர் அறியாதவாறு அன்பு…

கலுழ்ந்தன கண்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 17,630
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) களவின்பத்தை நுகர்ந்து வந்த காதலர்களுக்கு இடையீடில்லாமல்…

தப்பினேன்!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 17,212
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காதலனும் காதலியும் வீட்டுக்குப் புறம்பே தினைப்…

யாமத்து மழை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 17,342
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தோழி : உன்னுடைய காதலன் பெரிய…

அதன் பண்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 14,875
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இல்லற இன்பத்துக்கு இன்றியமையாதவள் காதலி ஆனால்…

எப்படிப் போவாள்!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,865
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பிறர் அறியாமல் அன்பு செய்த காதலனும்…

தோழியின் சினம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,033
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இயற்கைத் தேவியின் எழில் நலம் குலுங்கும்…