கதையாசிரியர்: எம்.ஏ.ரஹ்மான்

3 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ஈமான்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 27, 2023
பார்வையிட்டோர்: 277
 

 இக்கதைக்கு மொகலாயருடைய வரலாறே ஆதாரம். மொகலாயர் இரத்தத் தூய்மையும் குலப்பெருமையும் பேசத் துவங்கிய ஒளரங்கஸ“ப் காலம். தற்கால பர்மாவின் ஒரு…

பூ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 14, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,490
 

 இலங்கை எழுத்தாளர் சங்கம் நடத்திய அந்தச் சிறுகதைப் போட்டியிலே 687 கதைகள் பங்குபற்றின. அவற்றுள் பூ முதலாவது பரிசுக்கு உரியதென…

சிறு கை நீட்டி…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 12, 2021
பார்வையிட்டோர்: 8,663
 

 ‘நாமிருவர் நமக்கிருவர்’ என்கிற கோஷம் இந்தியாவிலே பிரபலமான காலத்தில் இக்கதை எழுதப்பட்டது. இதனை மனதிலிருத்திக் கொண்டு இக்கதை வாசிக்கப்படுதல் வேண்டும்….