கதையாசிரியர்: என்.எஸ்.எம்.இராமையா

12 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பிஞ்சுக்குவியல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,901
 

 (1968 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காமாட்சிக் கிழவிக்கு நீலாம்பரி ராகம் தெரியாது….

வேட்கை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,820
 

 (1967 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முழங்காலைப் பிடித்துக் கொண்டு படிகளில் ஏறிவந்த…

தரிசனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,696
 

 (1963 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஈஸி சேரில் சாய்ந்து ஒரு சுருட்டைப்…

மழை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,383
 

 (1969 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டுப் பெருமூச்சு விட்டவாறு,…

எங்கோ ஒரு தவறு!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,648
 

 (1961 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) போஸ்ட் ஆபீசுக்கு நேராக இருக்கும் அந்தப்…

நிறைவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,695
 

 (1962 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) என்னவோ தெரியவில்லை; மனம் ஆனந்தத்தால் துள்…

ஒரு கூடைக் கொழுந்து

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,523
 

 (1961 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “அக்கா எனக்கு எது நெரை?” கொழுந்து…

ரணம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,715
 

 (1980 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சரியா ரெண்டு மணி இருக்கும். அப்பத்தான்…

ரகுபதி ராகவ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,619
 

 (1980 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கோவில் மண்டபத்தில் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக ஜனங்…

முற்றுகை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,698
 

 (1980 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சரசு வேலைக்குப் புறப்பட்டாள். சேலைக்கு மேலாக…