கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: February 5, 2023

10 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ஒருவனும் ஒருத்தியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,887
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: லூயி கய்ல்லூ, பிரான்ஸ் மச்சுப்…

அந்தப் பையன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,911
 

 கதைமூலம்: மாக்ஸிம் கார்க்கி, ருஷ்யா இந்தச் சின்னக் கதையை எப்படிச் சொல்லுவது என்று புரியவில்லை. அவ்வளவு எளிதானது. நான் வாலிபப்பருவத்தில்,…

தாயில்லாக் குழந்தைகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,693
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: பிரான்ஸிஸ் பெல்லர்பி, இங்கிலாந்து வேர்த்து…

தெய்வம் கொடுத்த வரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,505
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: பியோர்ண்ஸ்டர்ண் பியோர்ண்ஸன், ஸ்வீடன் இந்தக்…

யுத்த தேவதையின் திருமுக மண்டலம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,382
 

 கதைமூலம்: தாமஸ் வுல்ப், அமெரிக்கா ஈவிரக்க மற்றுக் கொதிக்கும் அந்த வருஷம் ஆகஸ் டில் யுத்தம் நின்றது. யுத்த தேவதையின்…

கிழவி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,832
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: ஸெல்மா லேகர்லாப், ஸ்வீடன் மலைப்…

ஆட்டுக் குட்டிதான்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,537
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: ஜேம்ஸ் ஹானலி, இங்கிலாந்து செக்கச்…

சகோதரர்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,621
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: யூஜோ யாமா மோட்டோ, ஜப்பான்…

பலி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,314
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: ஜொஸப் நையரு, ஹங்கேரி மோல்டேவியா…

இந்தப் பல் விவகாரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,060
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கதைமூலம்: மைக்கேல் ஜோஷெங்கோ, ருஷ்யா எங்கள்…