கதையாசிரியர்: G.T.சத்யா

4 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

கல்யாணம்ம் சுவாஹா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,427
 

 “வா.. சத்யா” “நேத்தியே வந்துருக்கலாமே….” “அப்படிலாம் இல்ல.. கொஞ்சம் உடம்பு சரி இல்ல..” “சாப்ட்டு வந்துருங்க” “என்னடா? சரி வா”…

யோர்லாண்ட்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 17, 2014
பார்வையிட்டோர்: 14,957
 

 யோர்லாண்ட் கடலும் காடும் கொண்ட தீவு. சுற்றி உள்ள சிறு தீவுகளை காட்டிலும் யோர்லாண்ட்டின் நில பரப்பு சற்று அதிகம்…

காதலை வேண்டி கரைகின்றேன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 30, 2014
பார்வையிட்டோர்: 24,872
 

 ‘வர்நிகா’ அழகான பெயர் என்று நீ சொன்னபோது அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டு சிறு புன்னகை செய்வேன். எனக்கோ அந்த பெயர்…

நிகழ்ந்தும் நிகழ்ந்தபடி…ஒரு கதை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 17, 2014
பார்வையிட்டோர்: 22,290
 

 சாலைகளில் தொடர்ந்த படி வாகனங்கள் சென்றபடி… வந்தபடியே இருக்கின்றன. ‘நம்மை சுற்றிலும் ஒரு பெரும் இயக்கம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த…