கதையாசிரியர்: ப.ஆப்டீன்

29 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

தழும்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,360
 

 (2004ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சென்ற சில நாட்களாகவே சதுகீன் சேர்,…

இராஜநாயகம் மாஸ்டரின் இலட்சியம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,325
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நண்பர் கிருஷ்ண மீராவுடன்…

மொட்டைப் பனை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,321
 

 (2009ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆழிப் பேரலையின் அட்டகாசங்கள் நடந்து முடிந்து…

சிதைவுகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 682
 

 (2010ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “என்ன மாஸ்டர் யோசனை?” என்று கேட்டுக்…

மையத்து முகம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 697
 

 (2012ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அது ஒரு திங்கட்கிழமை காலை 7…

ஊக்குவிப்புக்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,313
 

 (2012ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “பெயின்ட் அடிச்ச செவரெல்லாம் நாசமாகுது” என்று…

ஒரு வேளைச் சோறு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 688
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘பாஹிம் ஹாஜி வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்காரர்’ என்று…

தகுதியான கலைஞர் தற்குறிகளுக்குத் தெரியமட்டார்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 656
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அந்தச் சிற்றூரின் கல்யாண மண்டபம் கலகலப்பாகக்…

கொங்காணி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 681
 

 (2014ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கொங்காணி சிறுகதையைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு…

மின்னொளிக்காக ஏங்கும் மினாராக்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 8, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,274
 

 (1996ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “மருதவயல் முஸ்லிம் கிராமத்திற்கு மின்சாரம் வழங்கும்…