கதையாசிரியர்: பாரதிசந்திரன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

பாடமும் பாயாசமும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 28, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,645
 

 முதல் பாடவேளை, வகுப்பில் பாதி மாணவர்கள் இன்னும் வரவில்லை. முதல் வகுப்பு என்றால் பாடம் நடத்துவதற்கு லாயிக்கற்றது. முழுமையாக எல்லா…