கதையாசிரியர்: பம்மல் சம்பந்த முதலியார்

4 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

கலையோ – காதலோ?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 18, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,555
 

 (1948ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கலையோ – காதலோ? அல்லது நட்சத்திரங்களின் காதல்  நாடகப்…

சங்கீதப் பயித்தியம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,453
 

 (1956ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாடக பாத்திரங்கள் சங்கீதாநந்தர் – ஒரு…

ஆஸ்தானபுரம் நாடக சபை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 16, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,450
 

 (1956ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாடக பாத்திரங்கள்  தேசராஜன் – ஆஸ்தானபுர அரசன்…

மாண்டவர் மீண்டது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,224
 

 (1956ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாடக பாத்திரங்கள்  பீமராஜன் – ஓர் சிற்றரசன் …