கதையாசிரியர்: பம்மல் சம்பந்த முதலியார்

3 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

சங்கீதப் பயித்தியம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,474
 

 (1956ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாடக பாத்திரங்கள் சங்கீதாநந்தர் – ஒரு…

ஆஸ்தானபுரம் நாடக சபை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 16, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,651
 

 (1956ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாடக பாத்திரங்கள்  தேசராஜன் – ஆஸ்தானபுர அரசன்…

மாண்டவர் மீண்டது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,093
 

 (1956ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாடக பாத்திரங்கள்  பீமராஜன் – ஓர் சிற்றரசன் …