கதையாசிரியர்: சித்தி ஜுனைதா பேகம்

6 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

காதலா? கடமையா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 9, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,508
 

 (1928ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) (தமிழில் முஸ்லிம் பெண்மணியால் எழுதப்பட்ட முதல்…

காதலா? கடமையா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 7, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,730
 

 (1928ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) (தமிழில் முஸ்லிம் பெண்மணியால் எழுதப்பட்ட முதல்…

காதலா? கடமையா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,380
 

 (1928ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) (தமிழில் முஸ்லிம் பெண்மணியால் எழுதப்பட்ட முதல்…

காதலா? கடமையா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 3, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,841
 

 (1928ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) (தமிழில் முஸ்லிம் பெண்மணியால் எழுதப்பட்ட முதல்…

காதலா? கடமையா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,110
 

 (1928ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) (தமிழில் முஸ்லிம் பெண்மணியால் எழுதப்பட்ட முதல்…

காதலா? கடமையா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,330
 

 (1928ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) (தமிழில் முஸ்லிம் பெண்மணியால் எழுதப்பட்ட முதல்…