கதையாசிரியர்: கொனஷ்டை

7 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

அரைகுறைக் கதைகள் – 2

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 19, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,000
 

 (1946ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சுயம்வரம்  முதல் பாகம்  சென்னபட்டணத்திலிருந்து டில்லிக்குப்…

அரைகுறைக் கதைகள்-1

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 19, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,606
 

 (1946ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சிநேகிதன் பலராமன் : அரை குறைக்…

ஊர்வசியின் சாபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 30, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,379
 

 (1946ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) [இந்தச் சம்பவத்தைக் குறித்து மற்றவர்களுக்குத் தெரியக்…

ஊர்வசி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 20, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,551
 

 (1946ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பெயர்பெற்ற தூபான் மெயிலில் டில்லியிலிருந்து காசிக்குப்…

இல் வாழ்க்கை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 7, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,049
 

 (1946ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “தேகத்தில் வியாதி என்று சொல்லும்படியாக ஒன்றுமில்லை”…

நக்ஷத்திர பூஜை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 23, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,977
 

 (1946ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அகோரமையர் துணியைப் பொறுக்கிவிட்டார். *பிறகும் தயங்கினார்….

துப்பறிவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 25, 2022
பார்வையிட்டோர்: 8,379
 

 (1946ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஸஸ ரிரி கக மம பப…