கதையாசிரியர்: கேகே

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

தூக்கம் பற்றிய இரண்டாவது கேள்வி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 13, 2013
பார்வையிட்டோர்: 8,845
 

 “…. மதிப்புரை, அறிமுக உரை என்றெல்லாம் எனக்குப் பாகுபடுத்தி அல்லது பகுத்துப் பேச வராது என்பதனால் எனக்குத் தோன்றியதை தயார்…