கதையாசிரியர்: கி.வா.ஜகந்நாதன்

124 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

யார் தெய்வம்?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 25, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,639
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “டேய், சொக்கலிங்கம், எங்கேயடா கார்? கம்பெனிக்குப்…

ஜோடி மரப்பாச்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 25, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,123
 

 (1951ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “உங்களுக்கு மரப்பாச்சி விற்கும் கடை.. ஏதாவது…

புலவர் செய்த சோதனை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 11, 2022
பார்வையிட்டோர்: 8,692
 

 (1959ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “கொங்கு நாட்டிலிருந்து ஒரு புலவர் வந்திருக்கிறார்,…

நம்பினோர் கெடுவதில்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 18, 2021
பார்வையிட்டோர்: 8,677
 

 (1988ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கங்கைக் கரையில் பண்டிதர் ஒருவர் கங்கை…

கிழவியின் தந்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 15, 2021
பார்வையிட்டோர்: 9,505
 

 (1988ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சிவகங்கைச் சம்ஸ்தானத்தில் மருது சேர்வைக் காரர்…

நம்முடைய நேரு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 30, 2021
பார்வையிட்டோர்: 10,381
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) எங்கள் பாட்டி எனக்கு அடிக்கடி கதை…

அணைந்த விளக்கு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 21, 2021
பார்வையிட்டோர்: 4,827
 

 (1941ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “அப்பான்னா ஆரம்மா?” “அடுத்த வீட்டுக் கிருஷ்ணனுடைய…

தமிழ்த் தாத்தா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2021
பார்வையிட்டோர்: 6,402
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) யார் வீட்டிலாவது பழைய நகையோ, பாத்திரமோ…

குழந்தை காந்தி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 26, 2021
பார்வையிட்டோர்: 8,127
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இந்தியா என்றால் உலகத்தில் அங்கங்கே உள்ள…

துறவரசர் இளங்கோவடிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 20, 2021
பார்வையிட்டோர்: 16,581
 

 (ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சிங்காதனத்தில் சேரமன்னன் வீற்றிருந்தான். இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் என்பது அவன் பெயர்….