கதையாசிரியர்: ஐ.தி.சம்பந்தன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

ஆண்குரல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 2, 2021
பார்வையிட்டோர்: 4,128
 

 டெலிபோன் சில வினாடிகளுக்குச் சத்தம் செய்து விட்டு நின்றுவிட் டது. மீண்டும் இடையிடையேவிட்டு விட்டுச் சத்தம் செய்தது. யார் இந்த…