கதையாசிரியர்: எம்.எஸ்.சுப்பிரமணியம்

4 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

குடியே பாவத்தின் வித்து

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 8, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,901
 

 (1960ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆசிரியர் குறிப்பு:உயர்ந்த நோக்கங்களை மக்கள் மனத்தில்…

பெருஞ்செல்வர் குமாரசாமி முதலியார்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 26, 2022
பார்வையிட்டோர்: 6,589
 

 (1960ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆசிரியர் குறிப்பு:உயர்ந்த நோக்கங்களை மக்கள் மனத்தில்…

உண்மை ஒரு நாளைக்கு வெளிப்படும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 29, 2022
பார்வையிட்டோர்: 19,215
 

 (1960ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆசிரியர் குறிப்பு:உயர்ந்த நோக்கங்களை மக்கள் மனத்தில்…

குழந்தைச் சண்டை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 29,724
 

 (1960ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆசிரியர் குறிப்பு:உயர்ந்த நோக்கங்களை மக்கள் மனத்தில்…