கதையாசிரியர் தொகுப்பு: ஆர். நீலா

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

சிபிகளும் புறாக்களும்

 

 என் பதிலை எதிர்பார்த்து பாரிஜாதம்மாள் நின்று கொண்டிருந்தாள். என் வளர்ப்புத்தாய். அவள் சொன்னது எனக்குள் மிகுந்த பதற்றத்தை உருவாக்கி விட்டிருந்தது. ஆனாலும் எனது பதற்றத்தை வெளிக்காட்டாமல் வெகு இயல்பாக இருப்பது போல் நின்று கொண்டிருந்தேன். மனபாரத்தை இடம் மாற்றிவிட்ட தற்காலிக நிம்மதியில் அவள் நின்று கொண்டிருந்தாள். வலது கை வரண்டாத் தூணை கெட்டியாகப் பற்றியிருந்தது. அதில் மெலிதானதொரு நடுக்கம். அவளை உள்ளே வந்து உட்காரச் சொல்லி நானும் அவரும் பலமுறை கூப்பிட்டுப் பார்த்திருக்கிறோம். வரவே மாட்டாள். ஏதோ