கதைத்தொகுப்பு: ராணி

14 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

யாரென்று மட்டும் சொல்லாதே…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 16, 2024
பார்வையிட்டோர்: 15,159
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 19-21 | அத்தியாயம் 22-24 அத்தியாயம்-22 ‘இது,…

யாரென்று மட்டும் சொல்லாதே…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 14,488
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 16-18 | அத்தியாயம் 19-21 | அத்தியாயம் 22-24…

யாரென்று மட்டும் சொல்லாதே…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2024
பார்வையிட்டோர்: 14,485
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 13-15 | அத்தியாயம் 16-18 | அத்தியாயம் 19-21…

யாரென்று மட்டும் சொல்லாதே…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 14,305
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-12 | அத்தியாயம் 13-15 | அத்தியாயம் 16-18…

யாரென்று மட்டும் சொல்லாதே…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 14,343
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12 | அத்தியாயம் 13-15…

யாரென்று மட்டும் சொல்லாதே…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 14,939
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 4-6 | அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12…

யாரென்று மட்டும் சொல்லாதே…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 13,713
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-3 | அத்தியாயம் 4-6 | அத்தியாயம் 7-9…

யாரென்று மட்டும் சொல்லாதே…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 14,525
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-3 | அத்தியாயம் 4-6 என்னுரை!  வாசக…

நிம்மதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 10, 2021
பார்வையிட்டோர்: 8,517
 

 சுருதியை கைபிடித்து இறக்கியவள், ராஜுவை தோளில் சாய்த்து பையுடன் பேருந்திலிருந்து , அப்பா வந்திருக்கிறாரா என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள்…

வீட்டுப்புழுவல்ல கூட்டுப்புழுவல்ல…!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 22, 2015
பார்வையிட்டோர்: 26,683
 

 காலையில் எழும்போதே நல்ல தலைவலி. ‘இன்று வேலைகள் அதிகம். எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோம்?’ என்ற அயர்ச்சி வந்தது. “என்ன ராதா……