கதையாசிரியர்: ஜமீலா

12 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

தமையன் அளித்த காணிக்கை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 735
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பல மாதங்களாகத் திறவாத தன் பச்சை…

பயணச் சீட்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,013
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அந்தப் பயங்கரச் செய்தியைச் செவி மடுத்த…

ஜைனப்பீ அளித்த தீர்ப்பு!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 2, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,477
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருமணப் பத்திரிகையைப் படித்து முடிப்பதற்குள் பொல…

நஷ்டத்தின் ரகஸியம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 30, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,636
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்வாரி தெரு மசூதி பழுது பார்ப்பதற்குப்…

அடிமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,765
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வானத்தில் அங்குமிங்கும் சிதறிக் கிடந்த மேகங்…

மனப் புயல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 24, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,800
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வருணனும் வாயுவும் ஒருவரோடு ஒருவர் போட்டி…

பாச்சாவின் வஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 21, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,556
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அரசியலும் தத்துவமும் விவகாரமும் பிரதிபலிக்கும் சொற்களைத்…

இரங்கிய உள்ளம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 18, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,263
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) எந்த இன்பகரமான நாளை நஸீருத்தீன் இத்தனை…

வெள்ளிக்கிழமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 15, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,046
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘லுஹர்’ நேரம் ஆரம்பித்ததும் குஞ்சாலி மரக்காயர்…

காதலும் போட்டியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 3, 2022
பார்வையிட்டோர்: 22,455
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இலுப்பூர்ப் பயில்வான் இடியப்ப பிள்ளையிடம் சிட்சை…