கதையாசிரியர்: ஜமீலா

14 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நஜ்மா நாடிய பாதை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,070
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “நான் என்ன பண்ணுவேன் மஸ்தான்? தலையை…

அழாத கண்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,285
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சமர்களும் சம்பவங்களும் விபத்துக்களும் ஒன்றன் பின்…

தமையன் அளித்த காணிக்கை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,201
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பல மாதங்களாகத் திறவாத தன் பச்சை…

பயணச் சீட்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,480
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அந்தப் பயங்கரச் செய்தியைச் செவி மடுத்த…

ஜைனப்பீ அளித்த தீர்ப்பு!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 2, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,591
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருமணப் பத்திரிகையைப் படித்து முடிப்பதற்குள் பொல…

நஷ்டத்தின் ரகஸியம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 30, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,881
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்வாரி தெரு மசூதி பழுது பார்ப்பதற்குப்…

அடிமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 27, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,805
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வானத்தில் அங்குமிங்கும் சிதறிக் கிடந்த மேகங்…

மனப் புயல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 24, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,115
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) வருணனும் வாயுவும் ஒருவரோடு ஒருவர் போட்டி…

பாச்சாவின் வஞ்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 21, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,758
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அரசியலும் தத்துவமும் விவகாரமும் பிரதிபலிக்கும் சொற்களைத்…

இரங்கிய உள்ளம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 18, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,154
 

 (1957ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) எந்த இன்பகரமான நாளை நஸீருத்தீன் இத்தனை…