கதையாசிரியர்: சுரேஜமீ

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

மன்னிப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 19, 2018
பார்வையிட்டோர்: 7,430
 

 வாம்மா….சாந்தி, எப்படி இருக்கே? வரும்போதே…..அப்பாவெனக் கட்டிப் பிடித்து அழுதாள்! எந்தத் தந்தைக்குத் தன் மகள் அழுவதைத் தாங்க முடியும்? உள்ளிருந்து,…