கதையாசிரியர் தொகுப்பு: சாய் பார்கவி

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

கிரஷ்க்கும் மேல லவ்வுக்கும் கீழ…

 

 “வா வா என் அன்பே என் வாழ்வின் பேரன்பே வந்தாய் கண் முன்பே இது நிஜமா சொல் அன்பே உன் கண்களும் காதல் பேசும் என் தருணம் மலரும் வாசம் உன் தோள்களில் சாயும் நேரம் உயிர் துளிரும் பேரழகா மெஹபூபா மே தேரி மெஹபூபா மெஹபூபா மே தேரி மெஹபூபா” “சங்கீ” “சங்கீ” அடியேய் சங்கீதா… ஹாங்.. என்னடி அபர் எப்ப வந்த?? என்னது எப்ப வந்தேனா வா?? சங்கீ சங்கீனு உன் பேர இவ்வளவு