கதையாசிரியர் தொகுப்பு: சரவணபவன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

சர்வம்

 

 கடந்து வந்தது உண்மையை அல்ல! கடந்த ஒரு நொடி கூட மறந்து விடுமா! மரணத்தின் பின்! இது என்ன மரணமா! மரணத்தின் பின் ஒரு புது வாழ்வா! “எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே. எனக்கு என்னாச்சி!” முதலில் தெரிந்தது ஒரு முகம். பார்த்தவுடன் மனதில் பதிவானது. என்றுமே நீங்காது. பிறக்கும் போது ஒரு குழந்தை இந்த ஜட உலகில் எதை பார்த்தாய் என்று கேட்டால் அது கூறி விடுமா? நான் இந்த நொடி பிறக்கையில் பார்த்த முகம். அவ்வளவு