கதையாசிரியர்: இரா.கோவர்தனன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

வேப்பம்பூப் பச்சடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 3, 2014
பார்வையிட்டோர்: 10,179
 

 ‘திருவாக்கும் செய்கருமம் கைகூடும் – செஞ்சொற் பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கும் உருவாக்கும் ஆதலால் வானோரும் ஆனை முகத்தானை காதலாற் கூப்புவர்…