கதையாசிரியர்: ஆர்.ரக்ஷனா சக்தி

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

நேர்த்தி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 8, 2016
பார்வையிட்டோர்: 9,228
 

 மாலை. இருள் கவியத் தொடங்கியது. அறுத்த புல்லைக் கட்டி, தலைமீது சுமையாக ஏற்றிய சாலாச்சி விறுவிறுவென வரப்பில் ஏறி நடையைக்…