கதையாசிரியர்: ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி

10 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

தகனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 25, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,935
 

 (2005ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 13-14 | அத்தியாயம் 15-17 அத்தியாயம்-15 பூவுதிரப்…

தகனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,868
 

 (2005ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 11-12 | அத்தியாயம் 13-14 |…

தகனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,815
 

 (2005ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-10 | அத்தியாயம் 11-12 | அத்தியாயம் 13-14…

தகனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 19, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,079
 

 (2005ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 7-8 | அத்தியாயம் 9-10 | அத்தியாயம் 11-12…

தகனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 17, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,466
 

 (2005ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 5-6 | அத்தியாயம் 7-8 | அத்தியாயம் 9-10…

தகனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,274
 

 (2005ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 3-4 | அத்தியாயம் 5-6…

தகனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,818
 

 (2005ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4 | அத்தியாயம்…

தகனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,699
 

 (2005ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-2 | அத்தியாயம் 3-4 அத்தியாயம்-1 தஞ்சம்…

தோஷம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 11, 2019
பார்வையிட்டோர்: 13,682
 

 ஒரே நாளின் மூன்று காட்சிகளின் தொகுப்பு இது. கதாநாயகி : கல்யாணலட்சுமி களம் : தனியார் மருத்துவமனை, அலுவலகம், வீடு….

கோரைப் புற்களின் கோரைப்பற்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 22, 2014
பார்வையிட்டோர்: 15,976
 

 திடீரென்றுதான் அந்தச்சப்தத்தைக்கவனித்தேன் ஒரேசீராக “சாக்,சாக்,சாக்’ கென்று. கூடவே லேசாய்ப் பச்சைப் புல்வாசம் மூக்கைத் துளைத்தது. இதுநேரம் வரை வேலை மும்முரம்….