சங்கர் கோட்டாறு

கதைத்தொகுப்பு: கருத்து
கதைப்பதிவு: January 29, 2013
பார்வையிட்டோர்: 474 
 
 

இந்த இணையதளம்- வாசகர்களுக்கு, சிறுகதைகளின் களஞ்சியம். கதாசிரியர்களுக்கு, தங்களதுபடைப்புகளை எளிதான, தரமான, மிகுந்தபேர் காணும்படியான,மதிப்பிடும்படியான முறையில் அமைந்துள்ள அற்புதமான தளம். மேன்மேலும் புகழுற வாழ்த்துக்கள்.

Print Friendly, PDF & Email
சங்கர் கோட்டாறு