கதையாசிரியர்: பெ.தூரன்

12 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

கானகத்தின் குரல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 826
 

 6. மனிதப்பற்று | 7. அழைப்பு ஐந்து நிமிஷங்களில் பக் ஜான் தார்ன்டனுக்கு ஆயிரத்து அறுநூறு டாலர் சம்பாதித்துக்கொடுத்தது. அதைக்…

கானகத்தின் குரல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 765
 

 5. வாரும் வழியும் | 6. மனிதப்பற்று | 7. அழைப்பு சென்ற டிசம்பரிலே குளிரின் கொடுமையால் ஜான் தார்ன்டனுடைய…

கானகத்தின் குரல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 704
 

 4. தலைமைப்பதவி | 5. வாரும் வழியும் | 6. மனிதப்பற்று டாஸனை விட்டுப் புறப்பட்ட முப்பது நாட்களில் தபால்…

கானகத்தின் குரல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 699
 

 3. பூர்வீக விலங்குணர்ச்சி | 4. தலைமைப்பதவி | 5. வாரும் வழியும் டேய், நான் சொன்னதெப்படி? அந்த பக்…

கானகத்தின் குரல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 662
 

 2. கோரைப்பல், குறுந்தடி ஆட்சி | 3. பூர்வீக விலங்குணர்ச்சி | 4. தலைமைப்பதவி பூர்வீகநிலையிலேயுள்ள விலங்குணர்ச்சி பக்கினிடத்திலே மிக…

கானகத்தின் குரல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 617
 

 1.ஆதிநிலை | 2.கோரைப்பல், குறுந்தடி ஆட்சி | 3.பூர்வீக விலங்குணர்ச்சி டையே[1] கடற்கரையிலே முதல் நாள் பக்குக்கு வெகு பயங்கரமாகக்…

கானகத்தின் குரல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 954
 

 கானகத்தின் குரல் ஒருவிதத்தில் மண்ணுலகில் பெருகிப்போன தன்னலக் குரலின் எதிரொலி. நாயின் வாழ்க்கை வரலாறாக இல்லாமல் மானுட வாழ்வின் விமர்சனமாக…

முள் எலியும் முயலும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 30, 2021
பார்வையிட்டோர்: 12,223
 

 ஒரு முள்ளெலி தினந்தோறும் அதிகாலையில் இரைதேடு வதை வழக்கமாக வைத்துக்கொண்டிருந்தது. அது செல்லுகின்ற வழியிலே இருந்த புல்லை மேய்வதற்காக ஒரு…

அற்புதச் செடிகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 21, 2021
பார்வையிட்டோர்: 10,065
 

 முன்னொரு காலத்தில் ஓர் ஏழைக் கிழவன் இருந்தான். அவனுக்கு ஒரு மகனும் ஒரு மகளும் உண்டு. மூன்று பேரு மாகச்…

பொய் சொல்லி ராஜா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 20, 2021
பார்வையிட்டோர்: 9,123
 

 முன்னொரு காலத்தில் நாகபுரி என்று ஒரு பட்டணம் இருந் தது. அந்தப் பட்டணத்தை ஆண்ட அரசனுக்கு நீண்டகால மாகப் பிள்ளையில்லாமலிருந்து…