கதையாசிரியர்: பாப்லோ அறிவுக்குயில்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

பிரிகூட்டில் துயிலும் விதைகள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 14, 2015
பார்வையிட்டோர்: 13,031
 

 சிறு வட்டமாகச் சுழன்று, மெள்ள விரிவடைந்து மேலெழும்பிய ‘மூக்கரா காற்றின்’ ஒலியால் மிரண்ட ஆடுகள் எல்லாம், சருகுகளையும் குப்பைக் கூளங்களையும்…