கதையாசிரியர்: நா.பார்த்தசாரதி

173 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

தலை கொடுத்த தர்மம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,016
 

  (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) குமணன் காட்டுக்குத் துரத்தப்பட்டான். அவன் தம்பியாகிய…

பறவையும் பாவலனும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,308
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இளந்தத்தன் நிரபராதி. ஆனால் நெடுங்கிள்ளிக்கு அதை…

எளிமையும் வலிமையும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,256
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மாலை நேரம். குதிரை மலையின் நீலச்…

புலவர் தூது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,323
 

  (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அதியமானிடமிருந்து தூதராக வந்திருந்த ஒளவையாரைத் தனது…

வேண்டாம் போர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,264
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சோழன் நலங்கிள்ளியும் நெடுங்கிள்ளியும் உடன் பிறந்த…

பெற்றவள் பெருமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,361
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) போர் முடிந்துவிட்டது. ஒலித்து ஓய்ந்த சங்குபோல்…

மழலை இன்பம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,248
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆந்தை கத்துவது போலவும், காக்கை கரைவது…

வெட்கம்! வெட்கம்!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,192
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சோழன் கிள்ளிவளவன் கருவூரை வளைத்துக் காண்டிருந்தான்….

புலியும் எலியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,189
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “உங்களுக்குப் புலியைப் போன்ற நண்பர்கள் வேண்டுமா?…

மனம்தான் காரணம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,221
 

 (2001ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “பிசிராந்தையாரே! உமக்கு என்ன ஐயா வயது…