கதையாசிரியர்: சிவ பிரசாத்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

பெருந்திணைக் காமம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 13, 2013
பார்வையிட்டோர்: 10,887
 

 கதிரேசன் பூச்சிமருந்து குடித்துவிட்ட செய்தி எனக குத் தெரிந்தபோது வானம் கருத்து விண் மீன்கள் பூத்திருந்தன. நிலா வெளிச்சம் கடல்…