கதையாசிரியர் தொகுப்பு: சாருமதி பாஸ்கரன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

விடியல்

 

 லட்சுமிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்த உடனேயே செங்கோடன், சேதி சொல்லி அனுப்பியிருந்தான். பிறந்தது பெண்ணாகப் போனதால் மூன்று மாதங்கள் வரை யாருமே வந்து குழந்தையையும் லட்சுமியையும் பார்க்கவேயில்லை. செங்கோடனும் நடையாய் நடந்தான். சென்றமாதம்தான், மகனை மட்டும் அனுப்பி வைத்தாள், மாமியார்காரி. குழந்தையைச் செங்காடன் புகுந்த வீட்டுக் கொண்டு வந்து விடும் போது, தங்கச்சங்கிலி, வளையல், இடுப்புக்கு அரைஞாண், கொலுசு அத்தனையும் போட்டு அழைத்து வர வேண்டும் என்று கண்டிப்பாகச் சொல்லிவிட்டாள். லட்சுமியின் புருஷன் நல்லவன்தான். ஆனால் வாயில்லாப்