கதையாசிரியர்: கா.சி.வேங்கடரமணி

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

பட்டுவின் கல்யாணம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 10, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,828
 

 ஸி. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியார் சால்ட் இலாகாவில் 6-ஆவது கிரேட் ஸ்ப் இன்ஸ்பெக்டர். வறண்ட கடப்பை கர்நூல் ஜில்லாக்களின் மலேரியா ஜ்வரம்…