கதையாசிரியர்: கமலா விருத்தாச்சலம்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

திறந்த ஜன்னல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2020
பார்வையிட்டோர்: 15,666
 

 ”சீ, மணி என்ன ஆச்சு இன்னமுமா தூக்கம், எருமை மாட்டு தூக்கம்” என்று சொல்லிக்கொண்டே வேணு எதிர் அறையில் இருந்து…