கதையாசிரியர்: எம்.எஸ்.கல்யாணசுந்தரம்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

மீன் சாமியார்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 14, 2013
பார்வையிட்டோர்: 10,309
 

 ‘மூர்த்தி! வேண்டாம்; வேண்டாம்! அலைகள் தம் இஷ்டப்படியே புரண்டு கொண்டிருக்கட்டும்! ‘ என்று கண்டிப்பது போன்ற குரலில் நான் எச்சரிக்கை…