கதையாசிரியர்: இராம.வயிரவன்

19 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ஆசை முள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 23, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,688
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “கஸ்ட்டமர் சேட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம்” பேச…

ரெண்டு சம்பளம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 21, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,999
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ…” ன்னு தலைக்கி மேல…

ஊர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,927
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நான் இமைகளைப் பிரித்தபோது சுவர்க்கடிகாரம் காலை…

இன்று அவர்கள்… நாளை நாம்…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 28, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,462
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அன்று விடுமுறை நாள். அவசரமில்லாமல் படுக்கையை…

பாய்மனம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 30, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,789
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சிங்கப்பூரர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 24 மணி…

ரோபோக்களின் ஆசீர்வாதம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 8, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,527
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) விடிந்தால் பேரன் கல்யாணம். இந்தக் கிழம்…

கிராமத்து மனைவி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 17, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,754
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இனிய காலை விடிந்தது. ஆனால் தாமரையின்…

பஞ்சவர்ணக்கிளிகள் பேசுமா?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,176
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அது கிளிகளின் சரணாலயம். பஞ்சவர்ணக்கிளிகள் எங்கும்…

கண்ணாடி மனிதர்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 14, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,197
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) Quality begins with me! கட்டை…

நாற்பதிலும் ஆசை வரும்..!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,910
 

 (2008ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) உடம்பெல்லாம் ஒரே வலி. முதல் நாள்…