கதையாசிரியர்: அ.இளஞாயிறு

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

மானங்கெட்ட நாகரீகம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 12, 2012
பார்வையிட்டோர்: 12,309
 

 அது ஒரு பெரிய கிராமம். அய்நூறு வீடுகளுக்கு மேல் அந்தக் கிராமத்தில் உள்ளது. ஆரம்பகாலத்தில் ஏழெட்டு வீடுகளே தோன்றிய கிராமம்…