கதையாசிரியர்: அழகியமணவாளன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

அண்டைவீட்டார் வேகும் மணம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 1,837
 

 எங்கெல்லாம் மனதில் நன்மையுள்ளதோஅங்கே குணத்தில் அழகு உள்ளதுஎப்போது குணத்தில் அழகுள்ளதோஅப்போது வீடுகளில் இசைவு உள்ளதுஎப்போது வீடுகளில் இசைவுள்ளதோஅப்போது நாட்டில் ஒழுங்குள்ளதுஎப்போது…