கதையாசிரியர் தொகுப்பு: முத்துலட்சுமி சங்கரன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

பாஸ்!

 

 காரில் சென்றுகொண்டு இருந்தோம். முன்னால் சென்றுகொண்டு இருந்த காரின் பின்புறக் கண்ணாடியில், ‘மை பாஸ் இஸ் எ ஜூயிஷ் கார்ப்பென்ட்டர்’ என்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டு இருந்தது. “அப்படி என்றால் என்ன டாடி?” என்றான் என் அருகில் உட்கார்ந்திருந்த பத்து வயது மகன். “ஜீசஸ் ஒரு ஜூ(யிமீஷ்). தச்சுத் தொழிலை மேற்கொண்ட குடும்பம் அவருடையது என்பதால், இப்படித் தமாஷாகக் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள்” என்றேன். உடனே என் மகன், “டாடி! மை பாஸ் இஸ் ரெஸ்ட்டிங் இன் ஹிமாலயாஸ்!” என்றான்.