கதையாசிரியர்: பி.வி.ஆர்.

9 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ஆடும் தீபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 20, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,080
 

 (1967ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பொறி ஒன்பது | பொறி பத்து |…

கோபுர தீபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 16, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,495
 

 (1999ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 21-24 | அத்தியாயம் 25-27 அத்தியாயம்-25 கோபியின்…

கோபுர தீபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,124
 

 (1999ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 17-20 | அத்தியாயம் 21-24 | அத்தியாயம்…

கோபுர தீபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,327
 

 (1999ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 13-16 | அத்தியாயம் 17-20 | அத்தியாயம் 21-24…

கோபுர தீபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,272
 

 (1999ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 9-12 | அத்தியாயம் 13-16 | அத்தியாயம் 17-20…

கோபுர தீபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,099
 

 (1999ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 5-8 | அத்தியாயம் 9-12 | அத்தியாயம் 13-16 அத்தியாயம்-9 …

கோபுர தீபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,527
 

 (1999ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-4 | அத்தியாயம் 5-8 | அத்தியாயம் 9-12 அத்தியாயம்-5 …

கோபுர தீபம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 4,917
 

 (1999ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம் 1-4 | அத்தியாயம் 5-8 அத்தியாயம்-1 அமிர்தா…

அந்தஸ்து

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 5,132
 

 (1953ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) என் கண்களுக்கு நானே சின்னவனாகியதை நினைத்துக்…