கதையாசிரியர்: துக்காராம் கோபால்ராவ்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

செவ்வாயின் மீது வீழ்வது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 25, 2013
பார்வையிட்டோர்: 21,376
 

 நாம் விரும்புவதுபோல வரலாறு இருக்க வேண்டியதில்லை… செவ்வாய் கிரகத்தின் மக்களிடம் எந்தவித இலக்கியமும் இல்லை. செவ்வாயில் குடியேறுவதன் பிரச்னைகள் தரும்…