கதையாசிரியர்: ச.ஜான் பிரிட்டோ

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

வெள்ளாட்டு சுப்பன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 9, 2012
பார்வையிட்டோர்: 9,418
 

 முன் நெற்றியைத் திருநீறு அலங்கரிக்க ஆசிரியர் சிவமயம் பள்ளிக்கூடத்தில் நுழைந்தார். முதல் மணி ஒலித்தது. கற்பிக்கும் பணியைச் செய்யும் அவரை…