கதையாசிரியர் தொகுப்பு: அய்யப்பன் மகாராஜன்

2 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

காற்றைக் கலைக்கும் ரேகைகள்

 

 ‘’இந்தச் சண்டாளப் பாவிய கொல்லதுக்கு ஆருமேயில்லியா’’ புட்டுக்காரிப் போட்டக் கூப்பாட்டத்தில் தன் மௌனத்தைத் தவற விட்டபடி அதிர்ந்து நின்று கொண்டிருந்தது இரவு. கிணற்றுக் கரையோரம் கிடந்த நாய் சுவடி தன் ஊளையைப் பெருக்க, மேலவிளையின் சாக்குட்டன் வீட்டில் முதல் வெளிச்சம் பற்றிக் கொண்டது. சாக்குட்டன் உடனே தனது வீட்டின் தெற்குப் புரையை நோக்கி வேகமாக ஓடினான். சாணி மூலையையொட்டி உணங்கப் போட்டிருந்த தென்னம்பாளைகளுக்கிடையில் படுத்துக் கிடந்தத் துப்பிதுப்பியை அடித்தெழுப்பினான். இருவரும் கீறிக் கொண்டு புட்டுக்காரியின் வீட்டுத் தாழ்வாரத்தின்மீது


காற்றைக் கலைக்கும் ரேகைகள்

 

 ‘’இந்தச் சண்டாளப் பாவிய கொல்லதுக்கு ஆருமேயில்லியா’’ புட்டுக்காரிப் போட்டக் கூப்பாட்டத்தில் தன் மௌனத்தைத் தவற விட்டபடி அதிர்ந்து நின்று கொண்டிருந்தது இரவு. கிணற்றுக் கரையோரம் கிடந்த நாய் சுவடி தன் ஊளையைப் பெருக்க, மேலவிளையின் சாக்குட்டன் வீட்டில் முதல் வெளிச்சம் பற்றிக் கொண்டது. சாக்குட்டன் உடனே தனது வீட்டின் தெற்குப் புரையை நோக்கி வேகமாக ஓடினான். சாணி மூலையையொட்டி உணங்கப் போட்டிருந்த தென்னம்பாளைகளுக்கிடையில் படுத்துக் கிடந்தத் துப்பிதுப்பியை அடித்தெழுப்பினான். இருவரும் கீறிக் கொண்டு புட்டுக்காரியின் வீட்டுத் தாழ்வாரத்தின்மீது