கதையாசிரியர்: அண்ணாதுரை சி.என்.

51 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ரங்கோன் ராதா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 23, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,055
 

 அத்தியாயம் 16-18 | அத்தியாயம் 19-22 அத்தியாயம்-19 மகனே! விபரீதமான சம்பவமாகத்தான் தோன்றும் உனக்கும் சரி, எனக்கும் சரி. கட்டுக்கதைகளிலும்…

ரங்கோன் ராதா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 21, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,009
 

 அத்தியாயம் 13-15 | அத்தியாயம் 16-18 | அத்தியாயம் 19-22 அத்தியாயம்-16 எந்தத் தங்கத்தால் என் வாழ்வு சீர்குலைக்கப்பட்டதோ அவளிடமே…

ரங்கோன் ராதா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 19, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,226
 

 அத்தியாயம் 10-12 | அத்தியாயம் 13-15 | அத்தியாயம் 16-18 அத்தியாயம்-13 கதவைத் தாளிடாமல் படுத்துக் கொண்டேன். தூக்கம் வரவில்லை;…

ரங்கோன் ராதா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 17, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,148
 

 அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12 | அத்தியாயம் 13-15 அத்தியாயம்-10 லேடி டாக்டர் லாசரஸ் எனக்கு அடிக்கடி வைத்தியம்…

ரங்கோன் ராதா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 15, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,007
 

 அத்தியாயம் 4-6 | அத்தியாயம் 7-9 | அத்தியாயம் 10-12 அத்தியாயம்-7 பேயைக் கண்டவர்கள் கிடையாது. ஆனால் அதன் குணங்களைத்…

எட்டு நாட்கள்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 238
 

 ‘எட்டு நாட்கள்! மரணத்துக்கும் அவனுக்கும் இடையே எட்டே நாட்கள் உள்ளன. தண்டனை தந்தாகியிட்டது. அவனைச் சுட்டெரிக்க, மாற்ற முடியாத தண்டனை…

பவழ பஸ்பம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 273
 

 “சகலாவல்லியே! நீ சாய்ந்திருக்கும் சர்ப்பாசனம் சந்திரசேகர பூபதிக்குச் சந்தனக் கட்டை விற்றதிலே கிடைத்த இலாபத்தால் வாங்கியதுதான். மாலையில் நீ மினுக்கிக்கொண்டு…

தஞ்சை வீழ்ச்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 505
 

 சிங்கம் இரை கிடைக்காது திகைத்தாலும், சிறு நரிக்கு எங்கேனும் ஏதேனும் இரை கிடைத்துவிடும் என்பர்! வீரர்கள் வாழ்வு இழந்து, தாழ்வு…

திருமலைக் கண்ட திவ்ய ஜோதி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 234
 

 (மதுரை மன்னன் திருமலையின் மாய மரணம் பற்றிய குறிப்புகளைக் கொண்டு சித்திரிக்கப்படும் ஓவியம் இது. இட்டுக் கட்டியதோ என்று ஐயப்படுவோருக்கு,…

மக்கள் தீர்ப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 242
 

 “பொது ஜனம்! மக்களின் தீர்ப்பு! – அர்த்தமற்ற வார்த்தைகள். உன் போன்ற ஏடு புரட்டிகளின் கற்பனைகள். ஏமாளிகளின் நம்பிக்கை! பாமரரின்…