கதையாசிரியர்: வ.சு. செங்கலவராய பிள்ளை

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

காலனைக் கட்டி யடக்கிய கடோரசித்தன் கதை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 3, 2017
பார்வையிட்டோர்: 7,788
 

 முகவுரை “காலனைக் கட்டி யடக்கிய கடோரசித்தன் கதை” என்னும் இக் கதை Lord Lytton (லார்ட் லிட்டன்) ஆங்கிலத்தில் எழுதிய…