கதையாசிரியர்: எஸ்.எம்.ஜே.பைஸ்தீன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

நானும் ரிக்ஷாக்காரனும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 28, 2022
பார்வையிட்டோர்: 33,035
 

 அப்பொழுது நான் பொரளை மின் வண்டி (ட்ரேம் கார்) தரிப்பிடத்திலீருந்து ஒரு மைலுக்கு மேல் தூரமில்லாத ஒரு இடத்தில் அமைத்திருத்த…