கதையாசிரியர்: இடலாக்குடி ஹஸன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

இரட்டைக் காளை மாட்டுவண்டி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 7, 2012
பார்வையிட்டோர்: 11,971
 

 அவனுக்கு இரட்டைக் காளை மாட்டு வண்டியை அதிகம் பிடிக்கும். காரணம், அதில் ஒரு காளை மற்றொரு காளைக்குப் போகுமிடமெல்லாம் வழித்துணையாகக்…