கதைப்பதிவு செய்த மாதவாரியாகப் படிக்க: May 2024

321 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

சாதித் தடை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 261
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அவன் ஒரு சோம்பேறி )…

தபால் மூலம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 212
 

  (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “உங்களுக்கு நாக்கு இருக்கிறதா? அப்படியானால்…

அஹிம்சை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,086
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “இந்த வாகனம் அதியாச்சரியமானதா யிருக்கிறதே…

பரிவர்த்தனை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 240
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘சித்தலவாய்! சித்தலவாய்!” என்று போர்ட்டர்…

துப்பறிபவன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 3,356
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கணபதி ஏதாவது ஒரு புஸ்தகத்தைப்…

சிற்பியின் கனவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 215
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) [ஒரு ஸ்தல புராணத்தை வாசித்துக்…

விடுதலை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 247
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1 ஆசிரமத்தில் சதானந்தரைக் காணவில்லை….

ஜகத் மித்யை!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 217
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) என்னுடைய மாமா கதை எழுதுவதில்…

கருணையின் வேகம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 259
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1  “ஒரே உற்சாகத்திலே பாடிவிட்டேன்….

நீலமணி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 219
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1  அன்று நவராத்திரி ஆரம்பம்….