கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: June 4, 2021

11 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

கை எட்டும் தூரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,665
 

 (2003 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஒரு பிடிப்பற்ற மனநிலையுடன் நடந்து கொண்டிருந்தான்…

பாம்பு மனிதன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,282
 

 (2004 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) உயரக்கிளை பரப்பியிருந்த மரத்தை வெறித்துப் பார்த்தார்…

மைமூன் ஆச்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,490
 

 (2003 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மைமுன் ஆச்சியை அறியாதவர்கள் யாரும் எங்கள்…

குழாயடியும் குறுகுறுக்கும் நினைவுகளும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,822
 

 (2003 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) உறக்கம் கலைந்து வெகு நேரமாகியும், ஜன்னலினூடே…

தலைப்பிறை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,676
 

 (1998 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அருள் சுரக்கும் ரம்ழான் மாதம் இது….

வீட்டில்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,620
 

 (2003 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தெப்பமொன்றில் இருந்தபடி கடற்காற்றை அனுபவித்துச் சூழலை…

இது இவர்கள் உலகம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,546
 

 (2003 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மேல் மாடியில் நின்று சிரத்தையோடு பாதையை…

ஒரு ஜன்னலோர இருக்கை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,413
 

 (2005 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) சூரியன் சுட்டெரித்துக் கொளுத்தும் உச்சிப்பொழுது வீட்டு…

அக்னி மழை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,570
 

 (2004 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கல்லூர்க் கிராமம் விடியலுக்கு முன்னே பரபரப்புக்கு…

மிருக உத்தி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,267
 

 (2003 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) குளிரில் விடிகாலை உறைந்திருந்தது. சோர்வும் உறக்கக்…