கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: July 13, 2021

55 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

முப்பத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நித்தியகல்யாணி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 7,690
 

 முப்பத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நித்தியகல்யாணி சொன்ன விக்கிரமாதித்தனைக் கண்ட சாலிவாகனன் கதை “கேளாய், போஜனே! நகரே ‘நவராத்திரி விழா’க் கோலம்…

முப்பத்தோராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நிர்மலா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 4,156
 

 முப்பத்தோராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நிர்மலா சொன்ன கைகுவித்த கனவான் கதை “கேளாய், போஜனே! ‘தேசூர், தேசூர்’ என்று ஓர் ஊர்…

முப்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் முல்லை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 4,311
 

 முப்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் முல்லை சொன்ன நட்சத்திர வீட்டு நாயின் கதை “கேளாய், போஜனே! நாய் என்றால் எல்லா நாயும்…

இருபத்தொன்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நர்மதா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 4,144
 

 இருபத்தொன்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நர்மதா சொன்ன போலீஸ்காரனைத் திருடன் பிடித்த கதை “கேளாய், போஜனே! ‘இட்லி நகர், சட்னி நகர்’…

இருபத்தெட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஷீலா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,693
 

 இருபத்தெட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஷீலா சொன்ன கால் கடுக்க நின்ற கதை “கேளாய், போஜனே! எங்கள் விக்கிரமாதித்தருக்குப் பத்து வயதுப்…

இருபத்தேழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மாலா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,324
 

 இருபத்தேழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மாலா சொன்ன கல்லால் அடித்த கதை “கேளாய், போஜனே! ‘வம்பனூர், வம்பனூர்’ என்று ஓர் ஊர்…

இருபத்தாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கலா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,326
 

 இருபத்தாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கலா சொன்ன அவமரியாதைக் கதை “கேளாய், போஜனே! அழகு மிகு சென்னையிலே ‘ஆபட்ஸ்பரி, ஆபட்ஸ்பரி’ என்று…

இருபத்தைந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் காந்தா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,444
 

 இருபத்தைந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் காந்தா சொன்ன அழகுக் கதை “கேளாய், போஜனே! ‘சிங்காரம்பட்டி, சிங்காரம்பட்டி’ என்று ஓர் ஊர் உண்டு….

இருபத்து நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மனோரஞ்சிதம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,391
 

 இருபத்து நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மனோரஞ்சிதம் சொன்ன கடவுள் கல்லான கதை “கேளாய், போஜனே! அல்லும் பகலும் அனவரதமும் ‘கடவுளே…

இருபத்து மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் அபரஞ்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 13, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,439
 

 இருபத்து மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் அபரஞ்சி சொன்ன பேயாண்டிச்சாமியார் கதை “கேளாய், போஜனே! ‘மாயாண்டிபுரம், மாயாண்டிபுரம்’ என்று ஓர் ஊர்…